Teaser 1
Vind hier alle vacatures in de facilitaire sector op MBO, HBO en WO niveau!
Snel zoeken

Vacature Afdelingsmanager Facilitair

Bedrijfsprofiel / cultuur

Waarom

Als de samenleving in beweging is, beweegt de overheid mee. De provincie Zeeland staat voor een verbindende, op versterking gerichte organisatie die de partijen in Zeeland verbindt en daardoor succesvol maatschappelijke opgaven in samenwerking oplost. Onze facilitaire afdeling draagt bij aan de maatschappelijke missie van de Provincie Zeeland door maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en toepasbaar te maken in de bedrijfsvoering van de provincie Zeeland. We stappen hiermee in de frontlinie van de organisatie met jou als afdelingsmanager als het boegbeeld.

We doen dit door visievorming en innovatie. Het denken over de werkomgeving ontwikkelt zich in hoog tempo en onze omgeving is onderdeel van de identiteit van de organisatie en minder een faciliteit. Met de Abdij heeft de provincie Zeeland hierbij goud in handen. Deze optimaal benutten is meer dan het bieden van fysieke en digitale vergaderfaciliteiten voor Staten, college en ambtenaren. Het vraagt een duurzame huisvestingsstrategie met bedrijfsconcepten die aansluiten op hoe de provincie zich wil presenteren met gebouwen en ruimten, fysieke faciliteiten en HR-beleid waarin mensen optimaal tot hun recht komen. In die concepten wordt voelbaar hoe we als organisatie ons willen verbinden met de samenleving. Eigentijds werkgeverschap met respect voor de tradities en de familiaire sfeer die Zeeland eigen is en die de werkomgeving uitstraalt.

De ambities op gebied van duurzaamheid die de provincie laat zien naar de samenleving laat zij ook in alle onderdelen van de eigen bedrijfsorganisatie zien. De afdeling geeft hierin richting aan de hele organisatie.

Onze trots is dat wij veel uitvoerende activiteiten in eigen dienst te hebben. Daarmee excelleert de afdeling in de operationele processen zoals interieurverzorging, representatie en beveiliging. Zij doet dit door de facilitaire beleidsvisie ‘Kwaliteit in beheer’ effectief uit te voeren. De afdeling Facilitair bestaat uit een team beleid en projecten, een team gebouwenbeheer en wagenpark en een unit services.

Leidt jij deze afdeling en provinciebreed de processen rond de kaders van duurzaamheid en huisvestings- en bedrijfsvoeringsconcepten? Zet je daarbij verschillende leiderschapsstijlen in en richt hij zich in de afdeling op het vergroten van taakvolwassenheid van individuen én van het team als geheel. Bij provinciebrede opgaven weet hij samen met collega’s resultaten te halen.

Functie omschrijving Afdelingsmanager Facilitair

Wat

Het integraal leidinggeven aan de afdeling Facilitair staat centraal binnen deze positie. Daarnaast het ontwikkelen van strategisch beleid en zorgdragen voor implementatie daarvan, zodanig dat de organisatie optimaal ondersteund wordt op het gebied van (duurzame) huisvesting, continuïteit en verbetering van facilitaire processen en klant- en servicegerichtheid en er een bijdrage geleverd wordt aan het verwezenlijken van de organisatiedoelen en de positionering van de afdeling.

Als afdelingsmanager ben je verantwoordelijk voor de planning- , control- en verantwoordingscyclus voor alle bedrijfsprocessen, een effectief en efficiënt HR management (strategische personeelsplanning, evaluatiegesprekken) en het stimuleren van het aanwezige veilig werkklimaat binnen de afdeling. Je stuurt actief op een klimaat van reflecteren, leren & ontwikkelen, de inzet op nieuwe kwaliteiten (bijv. het anders werken in tijdelijke teams) en persoonlijk leiderschap.

Verder willen we de afdeling actief vernieuwen en verbeteren. Je geeft leiding aan en versterkt het tactisch en strategisch handelen van de afdeling. Het resultaat is dat de afdeling proactief acteert op de complexe facilitaire vraagstukken, zoals het ontwikkelen van nieuwe bedrijfs- en werkplekconcepten of een nieuwe huisvestingsstrategie. Een voorbeeld hiervan is de bestuurlijke ambitie om van de Abdij “het huis van de provincie” te laten zijn, het politieke hart van Zeeland. De keuzes in vorm en intensiteit van o.a. het hospitality concept , maar ook de samenwerkingsruimten moeten een bijdrage leveren aan het imago van de Provincie. Het imago dat de Provincie netwerkpartner is en beschermvrouwe van brede, Zeeuwse samenwerking.

Jouw taak is het aansturingsteam facilitair in positie te brengen om te sturen op vernieuwen en verbeteren. Je organiseert waar nodig een teamtraject voor het aansturingsteam van de afdeling, waarin samen opdrachtgericht innoveren centraal staat met oog voor werkwijzen, houding en gedrag en zonodig een ontwikkeltraject voor de senior medewerkers. Het doel is het vergroten van de taakvolwassenheid en de vernieuwing en verbetering van werkprocessen, producten en diensten. De tevredenheid van bestuur, directie, collega-managers en bezoekers van de gebouwen bepaalt daarin je richting.

Stilstaan is per definitie achteruitgaan, daarom is een continue focus op in- en externe ontwikkelingen is van groot belang. Je hebt oog voor duurzaamheid en huisvesting: je bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in dit vakgebied en je bent in staat om deze te verbinden met actuele inzichten uit de HR en de ICT over tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Je benut kennis in de organisatie hierover en weet met collega’s samen beleid te formuleren en tot uitvoering te brengen.

Tot slot maak je onderdeel uit van het managementteam en heb je samen met collega-managers de taak om de politiek-bestuurlijke agenda te vertalen naar de concrete realisatie. Door jouw actieve deelname aan meerdere overleggremia waarbij we o.a. de definiëring van opgaven en de vertaling van opgaven, programma’s, projecten of afdelingsdoelstellingen in relatie tot de wettelijke taken van de Provincie bespreken, capaciteit en personeelsbezetting en strategische thema’s gerelateerd aan de (interne) organisatie.
Jij hebt de verbindende rol tussen deze overleggen en jouw afdeling.

Hoe

Als afdelingsmanager ben je een samenwerkingsgerichte ontwikkelaar in het hart van de organisatie. Iemand met de ambitie om de afdeling én de Provinciale organisatie verder te brengen. Je bent bestuurlijk en maatschappelijk sensitief, weet wat er leeft in de samenleving en wat dit betekent voor de interne bedrijfsvoering.

 • Je hebt visie op duurzaamheid en werkomgeving en denkt mee over identiteit.
 • Je onderhoudt contacten op ieder niveau binnen en buiten de organisatie.
 • Je schakelt moeiteloos tussen strategische beleidsontwikkeling en interventies in de directe dienstverlening naar college- en statenleden.
 • Je hebt een luisterend oor en verbindt op alle niveaus in en buiten de organisatie.
 • Je bent in staat om draagvlak te organiseren voor beleidsconcepten en duurzaamheidsdoelstellingen.
 • Je maakt de vertaling naar concrete kaders en uitvoeringsplannen en stuurt de uitvoering programmatisch aan. Waar nodig treed je stevig op als de voortgang dat vraagt en weet om te gaan met weerstand.
 • Je stemt de voortgang van de uitvoering van het jaarplan ieder kwartaal af met de ambtelijk opdrachtgever. En werkt daarnaast nauw samen met collega-managers om concern brede onderwerpen af te stemmen en gezamenlijk hierop een advies te bepalen voor de directie.

Functie eisen Afdelingsmanager Facilitair

Wie

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur in een voor de functie relevante richting
 • Je hebt kennis van vastgoed en facilitair management
 • Minimaal enkele jaren ervaring in een vergelijkbare lijnmanagementfunctie in bij voorkeur een politiek bestuurlijke organisatie
 • Ervaring met verbindend en inspirerend leidinggeven met oog voor een veilig en motiverend werkklimaat
 • Ervaring met integraal management en bedrijfsvoering, kan sturen op HR en je hebt ervaring met financiën en het afwegen en managen van investeringen
 • Je hebt ervaring met aansturing van projecten en processen en procedures (van buiten naar binnen werken)
 • Je bent een stevige gesprekspartner op bestuursniveau en heeft een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, waarbij jij je goed kan inleven en omgaan met het politieke krachtenveld
 • Teamspeler die actief zoekt naar verbinding: zorgt ervoor dat anderen op tijd worden ingeschakeld en kunnen ‘schitteren’. Het opvolging geven aan de beleidsvisie ‘Kwaliteit en beheer’ is voor jou een teamprestatie.

Arbeidsvoorwaarden Afdelingsmanager Facilitair

Naast ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, bieden we je een opdracht aan van 36 uur per week (1 fte). Jouw standplaats is Middelburg.

Je kan rekenen op een brutosalaris tussen € 4.917 en € 7.024 (schaal 14) afhankelijk van jouw ervaring en kennis bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Daarbovenop bieden we je goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB), een Persoonlijk Ontwikkelbudget, etc.

Het betreft een functie voor onbepaalde tijd. Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren en wederzijdse overeenstemming wordt dit omgezet naar een contract van onbepaalde duur.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient overgelegd te worden.
Referentie afname en een assessment kan een onderdeel zijn van de procedure.

Contactgegevens

Heb je vragen? Corporate Recruiter Debbie Van de Woestyne gaat graag met je in gesprek: T: 06 52756209, E: d.vandewoestyne@zeeland.nl

Locatie

Middelburg

Opdrachtgever

Provincie Zeeland

Publicatie datum

25.11.2021

Vacaturebank Facilitair gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close