Vind hier alle vacatures in de facilitaire sector

op MBO-, HBO- en WO niveau

Snel zoeken

Vacature Manager dienstverlening Facilitair Bedrijf

Nieuw

Bedrijfsprofiel / cultuur

Gaat het om facilitaire dienstverlening, dan kent het rijk vier concerndienstverleners facility management. Naast de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn dit de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en FMHaaglanden. Onder deze dienstverleners zijn de rijksdiensten verdeeld. Zo faciliteert het Facilitair Bedrijf DJI (FB DJI) onder andere de rijksonderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hieronder vallen ook de zogenaamde specialties, de penitentiaire inrichtingen.

Het FB DJI levert adequate facilitaire producten en diensten ter ondersteuning van het primaire proces van de verschillende DJI-onderdelen. Waar nodig borgen wij ook de verwevenheid van de facilitaire dienstverlening met het primaire proces. Binnen DJI betekent dit bijvoorbeeld de inzet van gedetineerden of patiënten in de facilitaire processen. Behalve voor de DJI-organisatie, bieden wij onze dienstverlening ook aan andere onderdelen binnen de Rijksoverheid. Het FB DJI valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van het shared service center (SSC) DJI.

Functie omschrijving Manager dienstverlening Facilitair Bedrijf

Manager dienstverlening

Dienst Justitiële Inrichtingen

Functieomschrijving

Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen is dé facilitaire dienstverlener voor specialties en kantoorlocaties van Justitie en Veiligheid en enkele andere rijksdiensten. Met een breed pakket aan dienstverlening is het een interessante werkgever; van maaltijden en 24/7-zorg voor gedetineerden, tot hoogwaardige voorzieningen voor rijksambtenaren in verzamelkantoren. De organisatie bestaat bijna drie jaar en de basis staat. Tijd voor de volgende fase: die van krachtige doorontwikkeling. Hierin speel jij als manager dienstverlening een sleutelrol.

Jij geeft leiding aan de afdeling Dienstverlening van het Facilitair Bedrijf van de Dienst Justitiële Inrichtingen (FB DJI). Dit betekent dat je, samen met de plaatsvervangend manager, zestien facilitair managers verspreid over het land direct aanstuurt, die samen leiddinggeven aan zo’n 270 fte. Zo ben jij verantwoordelijk voor de dagelijkse facilitaire dienstverlening voor alle penitentiaire inrichtingen in Nederland en voor steeds meer rijkskantoorlocaties buiten DJI. Je bewaakt de personeelsbezetting in kwantitatieve en kwalitatieve zin en realiseert een efficiënte facilitaire ondersteuning die overeenkomt met de dienstverleningsafspraken.

Eén ding is zeker: geen dag is hetzelfde. Zo kan het zijn dat je ’s ochtends een overleg hebt met de gevangenisdirectie in Zwolle, ’s middags op het hoofdkantoor financiële issues oplost, waarna je op het departement in Den Haag spart met een opdrachtgever en je ten slotte samen met een van de facilitair managers ook nog onderzoekt hoe een complex probleem in de dienstverlening kan worden opgelost. Als stevige netwerker pak jij proactief je rol in de rijksbrede netwerken en onderhoud je nauw contact met onze klanten, leveranciers en ketenpartners, en met je sparringpartners van de andere facilitair dienstverleners van het rijk.

Jij vervult een sleutelrol in de ontwikkelopgave van FB DJI. Dit betekent onder andere dat je zorgt voor een verbetering van de verbinding tussen hoofdkantoor en het veld. Je werkt aan het verduidelijken van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, professionaliseert de dienstverleningsafspraken en helpt de inkoopprocessen en het financieel beheer te verbeteren. Hierbij ga je uit van andermans kwaliteiten die je inzet en versterkt. Dit doe je door vragen te stellen, door je oprecht geïnteresseerd te verdiepen in de ander en door kennis te verzamelen en te delen. Tegelijkertijd denk, handel en verbind je vanuit het organisatiebelang. Zo weet je onze visie te vertalen en uit te dragen naar de werkvloer.

Ook de ontwikkeling van de zestien facilitair managers is een speerpunt. Met jouw stimulerende manier van leidinggeven realiseer je een open, mensgerichte werkomgeving met betrokken en resultaatgerichte medewerkers. Als MT-lid van het FB DJI lever je ook meerjaren(investerings)plannen en voortgangsrapportages en ontwikkel je mede het beleid. Je speelt ook in op (landelijke) trends en ontwikkelingen die je doorvoert naar de facilitaire dienstverlening, bijvoorbeeld om een aantrekkelijke werkomgeving te creëren. Zo draag jij bij aan de ambitie van het rijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Functie eisen Manager dienstverlening Facilitair Bedrijf

 • Je hebt wo-niveau en bij voorkeur een diploma op het gebied van facility management of bedrijfskunde of van een hoge hotelschool. Aanvulling met een master is een pre.
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen op facilitair en technisch gebied, en hebt een goed beeld van en affiniteit met het werkterrein van DJI.
 • Je hebt inzicht in bestuurlijke en uitvoeringsprocessen en kunt meerdere processen tegelijkertijd aansturen.
 • Je hebt relevante ervaring met grote veranderingsprocessen.
 • Je bent een kei in netwerken en onderhandelen op operationeel en tactisch niveau.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het managen van grote teams op afstand en weet medewerkers te motiveren, stimuleren, coachen en enthousiasmeren; je spreekt aan en reflecteert op gedrag, en je geeft én staat open voor feedback.
 • Je weet als verbindend leidinggevende ruimte, vertrouwen en veiligheid te bieden, ondernemerschap te stimuleren en te zorgen dat medewerkers lef tonen, creatief naar oplossingen zoeken en plezier op de werkvloer ervaren.
 • Je beschikt over organisatie- en bestuurssensitiviteit en bent omgevingsbewust.

Arbeidsvoorwaarden Manager dienstverlening Facilitair Bedrijf

Salarisniveau: schaal 13
Maandsalaris: Min €4.086 – Max. €6.097 (bruto)
Dienstverband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Neem voor meer informatie over de functie contact op met Joost Mors, hoofd Facilitair Bedrijf DJI, via 06 -50 05 05 04
 • Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Contactgegevens Manager dienstverlening Facilitair Bedrijf

Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Locatie

Den Haag

Opdrachtgever

Rijksoverheid

Publicatie datum

02.07.2019

Vacaturebank Facilitair gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close