Vind hier alle vacatures in de facilitaire sector

op MBO-, HBO- en WO niveau

Snel zoeken

Teamleider Facilitair

Nieuw

Bedrijfsprofiel / cultuur

HERHAALDE OPROEP

Bij de gemeente Noordoostpolder zijn er verschillende stafafdelingen (clusters) voor de ondersteuning van onze primaire processen. Met ingang van 1 april 2018 worden twee van deze clusters samengevoegd; het cluster Informatie en het cluster Service & Ondersteuning. Het nieuwe cluster Interne Dienstverlening omvat ruim 50 medewerkers en zal geleid worden door een clustermanager en drie teamleiders. Om dit leidinggevende team te completeren zijn we op zoek naar een

Teamleider FacilitairVoor 28,8 - 36 uur per week (80-100%) | Emmeloord

Dit is het teamHet nieuwe cluster verzorgt de interne dienstverlening op de werkterreinen facilitair, informatiemanagement, informatiebeheer en bestuurs- en managementondersteuning. In de aanloop naar de samenvoeging van de twee clusters heeft een uitgebreide dialoog met de medewerkers plaatsgevonden. Daaruit is voor het nieuwe cluster een ontwikkelopgave geformuleerd, waaraan van alle collega’s een actieve bijdrage wordt verwacht. Het leidinggevende team heeft daarin een belangrijke, sturende rol.

Het team Facilitair verzorgt alle facilitaire ondersteuning in de organisatie en bestaat uit: de servicedesk, bodedienst, facilitaire medewerkers, postafhandeling, repro, webbeheer en kabinetszaken. Het team bestaat uit 14 medewerkers en 2 flexibele krachten.

Je bent, in samenwerking met de manager en collega teamleiders binnen het cluster, verantwoordelijk voor de uitvoering van het HR-beleid. Hieronder valt de ontwikkeling van medewerkers, de beoordelingscyclus, selectie van nieuwe medewerkers, etc. Op die manier ben je in staat om de dienstverlening op een hoger niveau te brengen.

Daarnaast denk je ook mee over teamoverstijgende zaken. Zo draag je bij aan de ontwikkeling van het nieuwe cluster en stuur je hierop om doelen en resultaten te behalen. Leidraad daarbij vormen de visie op de organisatie, onze kernwaarden en (functie-) competenties.

Functie omschrijving Teamleider Facilitair

Dit ga je doen

Het team Facilitair functioneert goed, maar kan zich zeker ook nog ontwikkelen. Als teamleider heb je een belangrijke rol in deze doorontwikkeling door onder andere het facilitair beleid op te stellen, medewerkers te positioneren, contractmanagement en projectmanagement binnen het team verder te professionaliseren. Je hebt een duidelijke visie op klantgerichte dienstverlening, facilitaire vraagstukken en contractmanagement. Je kunt deze visie ook overbrengen op andere belanghebbenden, zodanig dat je in staat bent om de dienstverlening naar een hoger niveau te brengen.

Verder ben je

 • verantwoordelijk voor de uitvoering van het HR-beleid. Hieronder valt de ontwikkeling van medewerkers, het voeren van plan-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken, selectie van nieuwe medewerkers enz.
 • in staat resultaatgerichte (proces)afspraken met medewerkers te maken, deze te bewaken en te sturen
 • iemand die vertrouwen geeft, een teamplayer is, situationeel leiding kan geven, medewerkers kan begeleiden in een ontwikkeling naar meer zelfsturing en je denkt in oplossingen
 • in staat oog te hebben voor vraaggericht werken
 • in staat te sparren met medewerkers op hun vakgebied
 • in staat het management te adviseren over voorkomende facilitaire vraagstukken en contractmanagement
 • in staat de organisatie en haar medewerkers te doorgronden en jouw rolinvulling daarop af te stemmen
 • verantwoordelijk voor BHV en wordt daarmee aangesteld als hoofd BHV.

Als teamleider Facilitair vervul je een sleutelrol in onze organisatie en opereer je op strategisch en tactisch niveau. Je beschikt over een helicopterview.

Daarnaast denk je mee over teamoverstijgende zaken. Zo draag je bij aan de realisatie van de stafvisie, passend organiseren en LEAN-trajecten.

Functie eisen Teamleider Facilitair

Dit is jouw achtergrond

Wij zoeken een daadkrachtige en resultaatgerichte teamleider. Uiteraard verwachten we dat je beschikt over de kennis en kunde die nodig is om de bovengenoemde taken uit te voeren. Of dat je je deze snel eigen weet te maken.

Wij denken daarbij aan:

 • een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Facilitair management
 • minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende in de afgelopen 5 jaar aan een (divers) team
 • aantoonbare werkervaring met de verscheidenheid aan facilitaire processen
 • communicatieve vaardigheden waardoor je in bent staat beslissingen goed te onderbouwen en vast te leggen
 • aantoonbare ervaring met advisering op het werkterrein, beleidsformulering, contractmanagement en projectleiderschap
 • het vermogen om te verbinden en het team te enthousiasmeren.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Leidinggeven:

Geeft situationeel sturing aan een individuele medewerker en/of een groep in het kader van de taakvervulling. Daarnaast is er aandacht voor de individuele medewerker.

 • Resultaatgericht:

Formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op gericht om deze te behalen.

 • Analytisch vermogen:

Signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens.

 • Oordeelsvorming:

Weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen.

 • Plannen en organiseren:

Stemt activiteiten van zichzelf (en anderen) op elkaar af en bepaalt hun volgorde zodat doelen efficiënt en effectief gerealiseerd worden.

Arbeidsvoorwaarden Teamleider Facilitair

Wat bieden we jou

Het betreft een structurele functie, die in eerste instantie op basis van een tijdelijk dienstverband wordt ingevuld. Je komt in een enthousiast en gedreven team, waarin de samenwerking en onderlinge betrokkenheid groot is. We bieden je een salaris dat past bij jouw kennis en ervaring.

De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform het CAR-UWO. Een reiskostenvergoeding voor het woon-werk verkeer behoort tot de mogelijkheden.

Laat je gerust informerenVoor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met de manager van het cluster, Carlo Cloosterman. Hij is hiervoor op werkdagen bereikbaar tussen 16.30 en 18.30 uur op telefoonnummer 0527 - 63 33 94.

Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met onze P&O-assistent, Hilja van der Meer. Zij is tijdens kantooruren (behalve op dinsdag) bereikbaar op telefoonnummer 06-13 32 42 91.

Contactgegevens Teamleider Facilitair

Zo kun je solliciteren

Is deze uitdagende functie echt iets voor jou? Stuur dan je motivatie en CV vóór 14 februari 2018 via de sollicitatiebutton.

De functie wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in het kader van ons loopbaanbeleid.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 21 februari 2018.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden; Teamleider Facilitair vacature, Emmeloord, Flevoland, Facilitaire Dienstverlening, Teamleiding, Leidinggevend, HBO, Facilitair Management

Locatie

Emmeloord

Opdrachtgever

Gemeente Noordoostpolder

Vacaturebank Facilitair gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close